Kaevud


Valmistame teile täpselt sellise tervikliku kaevu nagu vajate, koos sisetorustike ja vajalike seadmetega. Toodame kaevusid kerimismeetodil klaasplastist. See kindlustab neile tugeva ülesehituse ja roostekindluse. Läbimõõtude valik on lai: 1000mm, 1200 mm, 1600 mm, 1900 mm ja 2500 mm.

Veemõõtjakaeve kasutatakse torustikes voolava veehulga mõõtmiseks.
Siibrikaeve kasutatakse veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike avamiseks ja sulgemiseks.
Õhueralduskaevud on vajalikud õhu eraldamiseks survetorustikust.
Kanalisatsioonikaeva kasutatakse reovee, sademevee ja drenaaži isevoolsetes torustikes.