Tuletõrjevee mahutid


Tuletõrjeveemahuteid kasutatakse tulekahju puhuks veevarustussüsteemides suurte veehulkade hoidmiseks.
Meie klientidele on kättesaadavad tuletõrjeveemahutid nii maapealses kui ka maa-aluses teostuses.
Meie poolt tuletõrjeveemahutid vastavad EU standardile prEN 976-1.